Poniższe warunki regulują każde korzystanie ze strony internetowej Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (razem strona internetowa). Witryna jest własnością i jest zarządzana przez Lotus Trading Signals llc („Lotus Trading Signals llc”). Ta strona internetowa jest oferowana za Twoją zgodą bez zmiany wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, zasad (w tym bez ograniczeń polityki prywatności Lotus Trading Signals llc) i procedur, które mogą być okresowo publikowane w tym celu strona z Lotus Trading Signals llc („Umowa”).

Przeczytaj uważnie niniejszą umowę przed uzyskaniem dostępu do witryny lub korzystania z niej. Wchodząc lub korzystając z dowolnej części Witryny, zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie będziesz mieć dostępu do strony internetowej ani żadnych usług. Jeśli niniejsze warunki są uważane za ofertę Sygnałów Handlowych Lotus, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Ta strona jest dostępna tylko dla osób powyżej 18 roku życia.

1. Twoje konto i witryna LotusAlert. Jeśli prześlesz informacje do strony internetowej, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i tych informacji oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podjęte w związku z tym kontem oraz za wszelkie dalsze działania podjęte w odniesieniu do tego konta. Nie możesz używać swojego konta w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, nawet w sposób mający na celu wymianę nazwiska lub reputacji innych osób, a Lotus Trading Signals sp. Z oo może zmienić lub usunąć wszelkie informacje, które uzna za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem lub w inny sposób mogą powodować odpowiedzialność Lotus Trading Signals llc. Musisz natychmiast powiadomić Lotus Trading Signals llc o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego bloga, konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym wszelkiego rodzaju szkody wynikające z takich czasów lub zaniechań.

2. Obowiązki współpracowników. Jeśli prowadzisz działalność na naszej stronie internetowej, komentuj bloga na naszych kanałach, publikuj materiały w Internecie, publikuj łącza w sieci lub w inny sposób udostępniaj (lub zezwalaj na dostęp stronom trzecim) za pośrednictwem Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. (wszelkie takie materiały, „Treść”) , ponosisz pełną odpowiedzialność za treść tych treści i wynikające z nich szkody. Dotyczy to zarówno treści, tekstu, grafiki, dźwięku, jak i oprogramowania komputerowego. Udostępniając treść, oświadczasz i gwarantujesz, że:

pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie narusza praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;

jeśli pracodawca ma prawa własności intelektualnej, które tworzysz, jesteś (i) upoważniony przez pracodawcę do publikowania lub udostępniania treści, w tym między innymi oprogramowania, lub (ii) zabezpieczony przez zrzeczenie się przez pracodawcę: wszystkich praw do lub treść;

Użytkownik w pełni przestrzegał wszystkich licencji na treści stron trzecich i zrobił wszystko, co niezbędne, aby pomyślnie przekazać wszystkie wymagane warunki użytkownikom końcowym;

Treść nie zawiera ani nie instaluje żadnych wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, trojanów ani innych złośliwych lub destrukcyjnych treści;

Treści nie są spamem, generowane maszynowo lub przypadkowo i nie zawierają nieetycznych ani niechcianych treści komercyjnych zaprojektowanych w celu zwiększenia ruchu na stronach osób trzecich lub pozycjonowania wyszukiwarki na stronach osób trzecich lub innych nielegalnych działań (takich jak phishing) lub wprowadzających w błąd odbiorców w odniesieniu do źródła materiału (np. fałszowanie);

Treści nie są pornograficzne, nie zawierają żadnych zagrożeń, podżegają do przemocy wobec osób lub podmiotów i nie naruszają praw osób trzecich do prywatności ani reklamy;

Twoje materiały (treść) nie są reklamowane za pośrednictwem niechcianych wiadomości e-mail, takich jak linki do spamu w grupach dyskusyjnych, listy mailingowe, inne blogi i strony internetowe oraz podobne niechciane metody promocyjne;

Twój materiał (treść) nie jest wymieniany w sposób, który wprowadza czytelników w błąd, gdy uważają, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa użytkownika nie jest imieniem osoby innej niż ty lub firmy innej niż twoja; i

masz dokładnie skategoryzowany i / lub opisany typ, charakter, zastosowanie i skutki materiałów, niezależnie od tego, czy zażądano ich od Lotus Trading Signals llc, czy w inny sposób, w przypadku Treści zawierającej kod komputerowy.

1. Przesyłając treści do Lotus Trading Signals llc w celu umieszczenia na swojej stronie, udzielasz Lotus Trading Signals llca światowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukcję, modyfikację, adaptację i publikację treści wyłącznie w celu wyświetlania, dystrybucji i promowania swojego bloga. Jeśli usuniesz zawartość, Lotus Trading Signals Sp. Z oo dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć ją z sieci, ale przyjmujesz do wiadomości, że buforowanie lub łącza do treści mogą nie być natychmiast dostępne.

2. Bez ograniczania jakichkolwiek takich oświadczeń lub gwarancji, Lotus Trading Signals Sp. Z oo ma prawo (choć nie jest to wymagane) do odrzucenia lub usunięcia treści, które zdaniem Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. naruszają jakiekolwiek zasady Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. jest w jakikolwiek sposób szkodliwy lub nieodpowiedni, lub (ii) z dowolnego powodu, Lotus Trading Signals Sp. Z o.o., według własnego uznania, kończy lub odmawia dostępu lub korzystania z tej strony internetowej jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu wcześniej zapłaconych kwot….

3. Płatność i przedłużenie. Ogólne warunki:
Wybierając produkt lub usługę, zgadzasz się zapłacić Lotus Trading Signals za wymienione wyżej jednorazowe opłaty. Płatności za subskrypcję nie będą naliczane na podstawie przedpłaty, konieczne będzie aktywne odnowienie subskrypcji. Płatności nie podlegają zwrotowi.

4. Usługi. opłaty; Płatność. Rejestrując się w celu założenia konta usługowego, zgadzasz się zapłacić Lotus Lotus Signals llc odpowiednią opłatę za konfigurację i opłaty cykliczne. Opłata będzie naliczana od dnia skonfigurowania usług i przed ich użyciem. Lotus Trading Signals Sp. Z oo zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i opłat trzydzieści (30) dni przed pisemnym powiadomieniem. Usługi cykliczne (NOT LIFE) mogą zostać anulowane w dowolnym czasie za pisemnym powiadomieniem Lotus Trading Signals z trzydziestodniowym (30) dniem.
Wsparcie. Jeśli Twoja usługa obejmuje dostęp do priorytetowej pomocy e-mail. „Wsparcie przez e-mail” oznacza możliwość zwrócenia się o pomoc techniczną w dowolnym momencie za pośrednictwem wiadomości e-mail (przy rozsądnych staraniach Lotus Trading Signals llc, aby odpowiedzieć w ciągu pięciu dni roboczych) w związku z korzystaniem z usług VIP. „Priorytet” oznacza, że wsparcie ma pierwszeństwo przed wsparciem dla użytkowników standardowych lub bezpłatnych usług Lotus Trading Signals llc. Wszelkie wsparcie będzie świadczone zgodnie ze Standardowymi Procedurami, Procedurami i Zasadami Lotus Trading Signals llc.

5. Odpowiedzialność osób odwiedzających stronę. Firma Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie dokonała przeglądu i nie może przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, opublikowanych w Internecie, w związku z czym nie może ponosić odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub skutki takich materiałów. Poprzez działanie tej witryny Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie reprezentuje ani nie sugeruje, że popiera zamieszczony tu materiał lub uważa, że taki materiał jest dokładny, użyteczny lub nieszkodliwy. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, trojanami i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Twoja witryna może zawierać obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób nieodpowiednie treści, a także treści zawierające niedokładności techniczne, błędy typograficzne i inne błędy. Ta strona internetowa może również zawierać materiały, które naruszają prawa do prywatności lub promocji lub naruszają własność intelektualną i inne prawa własności osób trzecich lub których pobieranie, kopiowanie lub wykorzystanie podlega dodatkowym warunkom, niezależnie od tego, czy zostaną opublikowane. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania przez odwiedzających z tej witryny lub z jakichkolwiek pobranych treści zamieszczonych przez takich użytkowników.

6. Treści zamieszczane na innych stronach internetowych. Nie przeglądamy i nie możemy przeglądać wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych i stron internetowych powiązanych z Lotus Trading Signals llc, które prowadzą do Lotus Trading Signals llc. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie ma kontroli nad tymi stronami internetowymi i witrynami spoza Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani wykorzystanie. Łącząc się ze stroną internetową lub witryną inną niż Lotus Trading Signals llc, Lotus Trading Signals llc nie reprezentuje ani nie sugeruje, że obsługuje taką stronę internetową lub stronę internetową. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, trojanami i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze stron internetowych i stron internetowych, które nie są częścią Lotus Trading Signals Sp. Z o.o.

7. Naruszenie praw autorskich i polityka DMCA. Ponieważ Lotus Trading Signals sp. Z o.o. prosi innych o przestrzeganie swoich praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał na lub powiązany z Lotus Trading Signals llc narusza Twoje prawa autorskie, zalecamy powiadomienie Lotus Trading Signals llc zgodnie z ustawą o prawach autorskich Lotus Digital Millennium (DMCA) Sygnały handlowe. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. zareaguje na wszystkie takie powiadomienia, w tym, w razie potrzeby lub w odpowiedni sposób, usuwając materiał naruszający prawo lub dezaktywując wszelkie odniesienia do materiałów naruszających prawo. Lotus Trading Signals Sp. Z oo zakończy dostęp użytkownika do Witryny i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach okaże się, że odwiedzający wielokrotnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Lotus Trading Signals Sp. Z oo lub innych. W przypadku takiego wypowiedzenia, Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie będzie zobowiązany do odzyskania jakichkolwiek kwot wcześniej zapłaconych na Lotus Trading Signals.

8. Własność intelektualna. Niniejsza Umowa nie przenosi na użytkownika własności intelektualnej Lotus Trading Signals sp. Z oo ani własności intelektualnej osób trzecich z Lotus Trading Signals sp. Z oo, a wszelkie prawa, tytuł i udziały w tej własności (pomiędzy stronami) pozostają wyłącznie na Lotus Trading Signals. Lotus Trading Signal llc, logo Lotus Trading Signals llc oraz wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Lotus Trading Signals llc lub na stronie internetowej są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Lotus Trading Signals llcor Lotus Signal Providers. Inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w połączeniu z Witryną mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Korzystanie z tej witryny nie daje żadnych praw ani licencji na reprodukcję lub inne wykorzystanie jakichkolwiek znaków towarowych Lotus Trading Signals sp. Z oo lub osób trzecich.

9. Reklamy. Lotus Trading Signals Sp. Z oo zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam.

10. Uznanie autorstwa. Lotus Trading Signals Sp. Z oo zastrzega sobie prawo do dołączenia odniesień do informacji o autorze, takich jak dołączenie do autora Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. i innych informacji o autorze w materiałach lub treści.

11. Produkty partnerskie. Aktywując produkt partnera (np. Tematy) od jednego z naszych partnerów, akceptujesz warunki korzystania z usługi partnera. Możesz anulować Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, dezaktywując produkt partnerski.

12. Zmiany. Lotus Trading Signals Sp. Z oo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie zmian w niniejszej Umowie. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. może także oferować nowe usługi i / lub funkcje (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów) za pośrednictwem Internetu w przyszłości. Te nowe funkcje i / lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.

13. Rozwiązanie umowy. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. może w dowolnym momencie natychmiast zablokować dostęp do całości lub części Witryny, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez. Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą umowę lub swoje konto Lotus Trading Signals llc (jeśli je masz), możesz po prostu przestać korzystać ze strony internetowej. Niezależnie od powyższego, jeśli masz konto z usługami płatnymi, takie konto może zostać zamknięte przez Lotus Trading Signals llc w przypadku istotnego naruszenia niniejszej Umowy i nie usuniesz takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia. Ogłasza sygnały transakcyjne Lotus. ; pod warunkiem, że Lotus Trading Signals Sp. z o.o. może natychmiast zamknąć Witrynę w ramach ogólnego wyłączenia naszej usługi. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po wypowiedzeniu, pozostają w mocy po wypowiedzeniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

14. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Witryna, wszystkie produkty i usługi są dostarczane „takie, jakie są”. Firma Lotus Trading Signals sp. Z oo oraz jej dostawcy i licencjodawcy zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszenia. Ani Lotus Trading Signals Sp. Z oo, ani jego dostawcy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że sieć, zawartość, materiały lub produkty będą wolne od błędów, bezpieczne lub że dostęp do nich będzie nieprzerwany lub ciągły. Użytkownik rozumie, że pobiera lub w inny sposób nabywa treści, materiały lub usługi za pośrednictwem strony internetowej, kanału lub innej formy materiałów, treści lub komunikacji Lotus Trading Signals llc według własnego uznania i na własne ryzyko.

15. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku firma Lotus Trading Signals sp. Z oo lub jej dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej Umowy na mocy jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub jakiejkolwiek innej prawnej lub uczciwej teorii za: (i) wszelkie szkody specjalne, przypadkowe lub wynikowe ; (ii) koszty zakupu produktów lub usług zastępczych; (iii) przerwanie użytkowania, utrata lub uszkodzenie danych; lub (iv) wszelkie kwoty przekraczające opłaty wnoszone na rzecz Lotus Trading Signals llc na podstawie niniejszej Umowy w ciągu dwunastu (12) miesięcy przed przyczyną działania. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia wynikające z przyczyn od nich niezależnych. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

16. Ogólna reprezentacja i gwarancja. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) korzystanie z Witryny będzie ściśle zgodne z polityką prywatności Lotus Trading Signals llc, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami (w tym między innymi lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w danym kraju, stan, miasto lub inny obszar rządowy w zakresie zachowania online i dopuszczalnej zawartości, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszkasz) oraz (ii) korzystanie z tej witryny nie będzie naruszać lub nie nadużywaj praw własności intelektualnej stron trzecich.

17. Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć Lotus Trading Signals Sp. lub dowolną z usług Lotus Trading Signals LLC, treści handlowych, produktów lub innych materiałów, w tym między innymi naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy.

18. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Lotus Trading Signals llc a Tobą na temat niniejszej Umowy i może być modyfikowana tylko na podstawie pisemnej zmiany podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Lotus Trading Signals llc lub przez opublikowanie kontrolowanej wersji Lotus Trading Signals llc. Z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, każdy dostęp lub korzystanie z tej witryny podlega prawu stanu Iowa w USA, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych i właściwego miejsca dla wszelkich powstających sporów. z czego lub coś będzie sądem stanowym i federalnym z siedzibą w hrabstwie Linn w stanie Iowa. Z wyjątkiem roszczeń dotyczących orzeczenia sądowego lub sprawiedliwego środka prawnego lub roszczeń związanych z prawami własności intelektualnej (które mogą być wykonywane w dowolnym właściwym sądzie bez publikacji obligacji), wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane ostatecznie zgodnie z ogólnymi zasadami arbitrażu ( JAMS) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Arbitraż odbędzie się w hrabstwie Linn w stanie Iowa w języku angielskim, a orzeczenie arbitrażowe może zostać wydane w dowolnym sądzie. Strona kontrolująca w postępowaniu lub w egzekwowaniu przestrzegania niniejszej Umowy będzie uprawniona do kosztów i opłat prawnych. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta zostanie zinterpretowana w sposób odzwierciedlający pierwotne zamiary Stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skutku. Zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku dowolnego warunku lub warunku niniejszej Umowy lub każde naruszenie niniejszej Umowy nie będzie w żadnym wypadku zrzeczone się takiego warunku ani wynikającego z niego naruszenia. Możesz przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na każdą stronę, która akceptuje warunki niniejszej Umowy; Lotus Trading Signals Sp. Z oo może scedować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy bez żadnych warunków. Niniejsza Umowa wiąże wszystkie Strony, ich następców i upoważnione podmioty.

Polityka prywatności

Lotus Trading Signals llc („Lotus Trading Signals llc”) obsługuje Lotus Trading Signals llc i może obsługiwać inne strony internetowe, usługi, kanały komunikacji, strony lub hostować inne materiały lub treści. Polityka sygnałów handlowych Lotus szanuje twoją prywatność w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas prowadzenia naszej strony internetowej.

Odwiedzający stronę internetową

Podobnie jak większość operatorów witryn internetowych, Lotus Trading Signals Sp. Z oo gromadzi informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania użytkownika. Celem Lotus Trading Signals w gromadzeniu informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający Lotus Trading Signals llc korzystają z jego strony internetowej. Od czasu do czasu firma Lotus Trading Signals sp. Z oo może publikować zagregowane informacje nieosobowe, na przykład publikując raport na temat trendów w korzystaniu ze strony internetowej.

Lotus Trading Signals Sp. Z oo zbiera również informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak adresy protokołu internetowego (IP), dla zalogowanych użytkowników i użytkowników pozostawiających komentarze na forach / stronach internetowych Lotus Trading Signals Sp. Lotus Trading Signals llc publikuje zarejestrowane adresy IP użytkowników i komentarze tylko w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej, z tym wyjątkiem, że adresy IP i adresy e-mail komentarzy są widoczne i opublikowane przez administratora bloga / site. gdzie pozostał komentarz.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający stronę internetową Lotus Trading Signals decydują się na interakcję z Lotus Trading Signals llc w sposób, który wymaga, aby Lotus Trading Signals llc zbierał dane osobowe. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy zarejestrują się w LotusAlerts.io, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby zajmujące się transakcjami Lotus Trading Signals llcare poprosiły o dodatkowe informacje, w tym, w stosownych przypadkach, dane osobowe i finansowe niezbędne do przetworzenia tych transakcji. W każdym razie Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. zbiera te informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika z Lotus Trading Signal. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania danych umożliwiających identyfikację, pod warunkiem, że mogą uniemożliwić im wykonanie pewnych czynności związanych z witryną.

Zagregowane statystyki

Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. może zbierać statystyki dotyczące zachowania użytkowników odwiedzających witrynę. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. może publicznie wyświetlać te informacje lub przekazywać je innym. Jednak Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie ujawnia innych danych osobowych, jak opisano poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

Lotus Trading Signals Sp. Z oo ujawnia jedynie potencjalnie osobiste i umożliwiające identyfikację dane pracownikom, dostawcom i podmiotom powiązanym, którzy (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu Lotus Trading Signals Sp. Z oo lub świadczyć dostępne usługi. Lotus Trading Signals Sp. Z oo i (ii), które zgodziły się nie ujawniać ich innym osobom. Niektórzy z tych pracowników, dostawców i podmiotów stowarzyszonych mogą znajdować się poza krajem ojczystym; Korzystając ze strony internetowej Lotus Trading Signals, zgadzasz się na przekazanie im tych informacji. Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. nie będzie wynajmować ani sprzedawać potencjalnie danych osobowych i osobowych nikomu. Lotus Trading Signals sp. Z oo, oprócz swoich pracowników, dostawców i podmiotów powiązanych, jak opisano powyżej, ujawnia potencjalnie identyfikowalne dane osobowe w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz sądowy lub inny wniosek rządowy lub w przypadku skazania Lotus Trading Signals sp. Z oo. w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw Lotus Trading Signals, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej Lotus Trading Signals llc i podałeś swój adres e-mail, Lotus Trading Signals llc może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail z informacją o nowych funkcjach, prośbą o informacje zwrotne lub po prostu informującą o tym, co dalej Lotus Trading Signals lcacand nasze produkty. Jeśli prześlesz prośbę, opublikujesz w naszym pokoju czatowym lub innym kanale komunikacyjnym lub wystawisz opinię dowolnego rodzaju (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego z naszych mechanizmów przekazywania opinii), zastrzegamy sobie prawo do opublikowania jej, aby nam pomóc. wyjaśnij lub odpowiedz na Twoją prośbę lub pomóż nam wspierać innych użytkowników lub promować nasze produkty. Lotus Trading Signals Sp. Z oo podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem informacji potencjalnie osobistych i umożliwiających identyfikację.

COOKIES

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę internetową na komputerze odwiedzającego, a przeglądarka odwiedzającego udostępnia witrynę za każdym razem, gdy odwiedzający powróci. Lotus Trading Signals Sp. Z oo wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc Lotus Trading Signals Sp. Z oo zidentyfikować i śledzić odwiedzających, korzystanie z witryny Lotus Trading Signals Sp. Z oo oraz preferencje dotyczące dostępu do sieci. Użytkownicy korzystający z Lotus Trading Signals, którzy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerach, powinni ustawić przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Lotus Trading Signals, z tą wadą, że niektóre funkcje strony internetowej Lotus Trading Signals mogą nie działać poprawnie bez pomocy. ciasteczka.

Transfery komercyjne

Jeżeli Lotus Trading Signals lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Lotus Trading Signals lc zniknie lub zbankrutuje, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów przeniesionych lub nabytych przez stronę trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienie może nastąpić i że każdy nabywca Lotus Trading Signals Sp. Z o.o. może nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami.

ADS

Reklamy wyświetlane na dowolnej z naszych witryn internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklam rozpoznawać Twój komputer za każdym razem, gdy wysyła Ci reklamę online w celu zebrania informacji o Tobie lub innych użytkownikach Twojego komputera. Te informacje pozwalają między innymi partnerom reklamowym na wyświetlanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem najbardziej Cię zainteresują. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do plików cookie wykorzystywanych przez Lotus Trading Signals llcand i nie ma zastosowania do plików cookie wykorzystywanych przez reklamodawców.

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian może być niewielka, firma Lotus Trading Signals sp. Z oo może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności i według własnego uznania. Lotus Trading Signals Sp. Z oo zachęca odwiedzających do częstego przeglądania tej witryny pod kątem zmian w polityce prywatności. Jeśli masz konto Lotus Trading Signals llc, możesz również otrzymać powiadomienie informujące o tych zmianach. Dalsze korzystanie z tej witryny po każdej zmianie niniejszej Polityki prywatności będzie stanowić akceptację takiej zmiany.